JCP OSAKA Movie

全編(20190615梅田・ヨドバシカメラ前日本共産党街頭演説)

2019年06月15日