JCP OSAKA Movie

わたなべ結大阪3区国政対策委員長の訴え 12/3なんば街頭演説

2016年12月06日

12月3日に、なんば高島屋前で行った街頭演説での、わたなべ結大阪3区国政対策委員長の訴えです。ぜひお聞きください。