JCP OSAKA Movie

日本共産党が勝てば政治が変わる!安倍政権も維新もあかん!

2014年11月27日

2014年解散総選挙が行われます。日本共産党大阪府委員会は、「日本共産党が勝てば­政治が変わる!安倍政権も維新もあかん」動画を作成しました!ぜひ、ご覧下さい!